Joakim Frögren

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Jag har en magisterexamen i kognitionsvetenskap. I augusti 2018 antogs jag som doktorand i hälsovetenskap med inriktning gerontologi. Fokus för mina forskarstudier är brukarmedverkan eller målgruppssamverkan (det som på engelska benämns user involvement) i forskning om åldrande och hälsa.

Vid CASE finns en lång historia av att involvera brukare/ kunskapsanvändare i forskningsprocessen, bla. genom brukarråd. En del av mitt avhandlingsarbete går ut på att utvärdera det arbete som bedrivits och se vilka lärdomar som kan dras när det gäller brukarmedverkan i forskning.

Susanne Iwarsson är min huvudhandledare och Oskar Jonsson är min biträdande handledare.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (2)