Joakim Thomasson

knuten till universitetet

Forskning

Mitt doktorandarbete handlar om urbanitet. Huvudintresset cirklar kring de strukturella förutsättningarna för urbanitet i landskapet i relation till agency, och hur detta genererade förutsättningarna för skapande och återskapande av en definierad borgarklass.

Fallsstudien behandlar de östra delarna av det medeltida Danmark, idag de södra delarna av Sverige, och I grova drag perioden mellan 1000 och 1700 AD. Källmaterialet består huvudsakligen av arkeologisk dokumenterade huslämningar och stående byggnadsstrukturer.

Senaste forskningsoutput

Joakim Thomasson, 2021, (Accepted/In press) I: META Historiskarkeologisk tidskrift. 2021, s. 165-188

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Joakim Thomasson, 2021, (Accepted/In press) Øresundsbyerne: Fra urbanisering til renæssance. Apell, L., Bank Lodahl, A. & Reisnert, A. (red.). 47 s. 6. (Gransk. Online tidskrift for Rudersdal Museer, Museum Nordsjælland, Museerne Helsingør og Furesø Museer).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Joakim Thomasson, 2020 nov 28, Helsingborgs Dagblad.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (49)