Joanna Cornelius

Doktorand, Juris kandidatexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

Forskning

Public participation in international environmental law and governance