Joanna Doona

Universitetslektor, Biträdande, PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Medievetenskap
  • Kommunikationsvetenskap

Nyckelord

  • Audience studies, Humour studies, Political communication, Cultural studies

Forskning

Mina intresseområden är publiker, populärkultur och demokrati, men jag tycker även att andra områden inom ämnet är spännande, som frågor som rör representation och mångfald. Mitt avhandlingsprojekt behandlar unga vuxna publiker till politisk komedi, och har arbetstiteln ”Political comedy audiences: cultural and political engagement”. Projektet tar avstamp i två förändringar i dagens politiska medier: det växande intresset för politisk komedi, både bland publiker, producenter och forskare (Jones 2010), och det minskade intresset i nyhetsmedier bland unga och unga vuxna (Hill 2007). Enligt Coleman (2013) behöver forskare vara uppmärksamma på dessa förändringar – han skriver “In the face of the complex and paradoxical forces that are opening up and closing down contemporary democratic space, it is important to look at emergent spaces of political communication” (2013:378). Jag menar att politisk komedi potentiellt kan betraktas som ett sådant utrymme.

Med fokus på unga vuxna publiker till politisk komedi (exemplifierat av svenska ”Tankesmedjan” i SR P3, 2010-, samt amerikanska ”The Daily Show with Jon Stewart”, Comedy Central, 1996-) behandlas bland annat följande frågor i avhandlingen:
- förståelsen av politisk komedi som genre
- kopplingen mellan en persons politiska identitet eller medborgaridentitet och politisk komedi
- trovärdigheten i politisk komedi
- kunskap och förståelse i relation till politisk komedi

Senaste forskningsoutput

Joanna Doona, 2020, I : International Journal of Cultural Studies. Special issue: Transgression, 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Joanna Doona, 2020, I : European Journal of Cultural Studies. 23, 4, s. 531-547 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (18)