Jörgen Hettne

Prefekt, Universitetslektor, Docent, Föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Handelsrätt, EU-rätt, Konkurrensrätt, Statsstöd, Upphandling, Statliga monopol

Forskning

Min forskning kretsar kring EU:s konstitutionella utveckling samt EU:s inre marknad och konkurrenspolitik, i synnerhet statliga monopol, offentlig upphandling och statligt stöd.

Undervisning

Jag undervisar framför allt inom EU-rätt och konkurrensrätt och är ansvarig för kursen ”EU:s marknads- och konkurrensrätt” vid Institutionen för handelsrätt och kursen ”EU law” inom mastersprogrammet European Affairs (Statsvetenskapliga institutionen).

Forskningsgenomslag

Till följd av min forskning har jag utsetts av den svenska regeringen att leda flera statliga utredningar om förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt: Inre marknadsutredningen (UD 2008:1 - SOU 2009:71), Filiallagsutredningen (N 2009:16 - SOU 2010:46) och E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter (S 2014:1 - SOU 2014:58). Jag har vidare författat tre forskningsrapporter inom ramen för Riksrevisionens granskning: Statens roll på den svenska spelmarknaden (2012), Staten på telekommarknaden (2013) och Offentligt stöd på svaga bostadsmarknader (2014). Slutligen har jag utfört två utredningar för riksdagen: Subsidiaritetsprincipen efter Lissabon, publicerad av riksdagen mars 2014 (2013/14:RFR10) och Konstitutionella förutsättningar för riksdagens deltagande i EU-samarbetet (mars 2017).

Senaste forskningsoutput

Jörgen Hettne, 2019, 2 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Xavier Groussot (red.), Sanja Bogojevic (red.) & Jörgen Hettne (red.), 2019, 1 uppl. Hart Publishing Ltd. (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Jörgen Hettne, 2019, 3 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (112)