Jörgen Hettne

Prefekt, Professor, Professor, Föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. The EU state aid ban – a straitjacket for a successful European industrial policy?.

  Jörgen Hettne, 2020 jun, EU Industrial Policy in a Globalised World – Effects on the Single Market. Wiberg, M. (red.). 1op uppl. Stockholm: Sieps (Swedish Institute of European Policy Studies), Vol. 2020. s. 57-72 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 3. Behöver EU en minimilön?

  Jörgen Hettne, 2020, 3 s. CFE (centrum för europaforskning).

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 4. European industrial policy and state aid – a competence mismatch?

  Jörgen Hettne, 2020, Svenska institutet för europapolitiska studier. 12 s. (Europapolitisk analys; vol. 2020, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Processuell autonomi eller harmoni? Om EU-rättens påverkan på den svenska civilprocessrätten

  Jörgen Hettne, 2020, Tvistlösning inom affärsrätten : En antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Westberg, P. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 247-272 26 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2020, I : Ny Juridik. 2020, 1, s. 79-100 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2020, I : Ny Juridik. 2020, 2, s. 115-136 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2020, I : Ny Juridik. 2020, 3, s. 91-117 27 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2020, I : Ny Juridik. 2020, 4, s. 49-74 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 2019
 11. Brexit: Deal, no-deal eller ingenting?

  Jörgen Hettne, 2019, 2 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 12. Discretion in EU Public Procurement Law

  Xavier Groussot (red.), Sanja Bogojevic (red.) & Jörgen Hettne (red.), 2019, 1 uppl. Hart Publishing Ltd. (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. EU-domstolen läxar upp Polen

  Jörgen Hettne, 2019, 3 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 14. EU:s grundfördrag och rättighetsstadga

  Carl Fredrik Bergström & Jörgen Hettne, 2019, 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. 352 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. Karl Riesenhuber (red.), European Legal Methodology, Intersentia 2017, 752 s.

  Jörgen Hettne, 2019, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 3, s. 731-735 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. Looking Ahead: A 'New Age' of Proportionality?

  Jörgen Hettne, Xavier Groussot & Sanja Bogojevic, 2019, Discretion in EU Public Procurement Law. Bogojevic, S., Groussot, X. & Hettne, J. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, Vol. 26. s. 267-276 10 s. (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Public Procurement and European Standards: Fair Competition or Limits to Discretion?

  Jörgen Hettne, 2019, Discretion in EU Public Procurement Law. Bogojevic, S., Groussot, X. & Hettne, J. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, Vol. 26. s. 139-159 21 s. (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, I : Ny Juridik. 2019, 1, s. 63-85 23 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, I : Ny Juridik. 2019, 2, s. 87-103 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, I : Ny Juridik. 2019, 3, s. 95-124 29 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, I : Ny Juridik. 2019, 4, s. 69-96 28 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Ska riksdagen ha en mer aktiv dialog med EU:s institutioner?

  Jörgen Hettne, 2019, EU i riksdagen. Wetter Ryde, A. & von Sydow, G. (red.). 1 uppl. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Vol. 2019. s. 61-74 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 23. The 'Age of Discretion': Understanding the Scope and Limits of Discretion in EU Public Procurement Law

  Jörgen Hettne, Sanja Bogojevic & Xavier Groussot, 2019, Discretion in EU Public Procurement Law. Bogogevic, S., Groussot, X. & Hettne, J. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, Vol. 26. s. 3-18 16 s. (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Tillgång till bostäder är en europeisk angelägenhet

  Jörgen Hettne, 2019, 3 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 25. 2018
 26. All gårdsförsäljning äventyrar inte Systembolaget

  Jörgen Hettne, 2018, 3 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 27. EU-rätten omöjliggör inte gårdsförsäljning

  Jörgen Hettne, 2018, 3 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 28. EU:s statsstödspolitik och det kommunala självstyret

  Jörgen Hettne & Linda Nyberg, 2018, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 2018, 5, s. 85-110 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Får idéburna organisationer bidra till den svenska välfärden?

  Jörgen Hettne, 2018, 3 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 30. Idéburen välfärd? Policy Brief 2018:6

  Jörgen Hettne, 2018, 3 s. Fores.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 31. När ska riksdagen gå med i EU?

  Jörgen Hettne, 2018, 3 s. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 32. Politik och juridik inom offentlig upphandling

  Jörgen Hettne & Stig Montin, 2018, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 2018, 5, s. 115-133 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2018, I : Ny Juridik. 2018, 1, s. 95-116 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2018, I : Ny Juridik. 2018, 2, s. 89-111 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2018, I : Ny Juridik. 2018, 3, s. 73-98 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2018, I : Ny Juridik. 2018, 4, s. 55-80 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn

  Jörgen Hettne, 2018, Bostad 2030. 26 s. (Bostad 2030, Rapportserie; nr. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Ska riksdagen ha en mer aktiv dialog med EU:s institutioner?

  Jörgen Hettne, 2018, Sieps (Swedish Institute of European Policy Studies). 12 s. (Europapolitisk analys; nr. 2018:6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. The Future Swedish Gambling Market: Challenges in Law and Public Policies

  Jörgen Hettne & Jenny Cisneros Örnberg, 2018, Gambling Policies in European Welfare States: Current Challenges and Future Prospects. Egerer, M., Marionneau, V. & Nikkinen, J. (red.). Springer International Publishing, s. 197-216 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. 2017
 41. Spelet om spelintäkterna: Spellicensutredningen och EU-rätten

  Jörgen Hettne, 2017 aug, Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). 16 s. (Europapolitisk Analys; vol. 2017, nr. 7epa)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Reconstructing the EWM?

  Jörgen Hettne, 2017 jan 12, National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post-Lisabon: The Impact of the Early Warning Mechanism. Jonsson Cornell, A. & Goldoni, M. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, s. 51-67 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. General Principles and the Many Faces of Coherence: Between Law and Ideology in the European Union

  Jörgen Hettne, Xavier Groussot & Gunnar Thor Pétursson, 2017, General Principles of Law: European and Comparative Perspective. Vogenauer, S. & Weatherill, S. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, Vol. 23. s. 77-103 27 s. 6

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Näthandel med alkohol - lagligt eller olagligt?

  Jörgen Hettne, 2017, Modern affärsrätt: En antologi. Nyström, B., Arvidsson, N. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 101-116 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2017, I : Ny Juridik. 2017, 1, s. 131-159 29 s., 6.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2017, I : Ny Juridik. 2017, 2, s. 101-124 24 s., 5.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2017, I : Ny Juridik. 2017, 3, s. 115-144 30 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2017, I : Ny Juridik. 2017, 4, s. 105-130 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Reallocation of Powers and Reversed Subsidiarity: The GMO case

  Jörgen Hettne, 2017, I : Europarättslig tidskrift. 2017, 1, s. 55-68 14 s., 4.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Standards, Barriers to Trade and EU Internal Market Rules: Need for a Renewed Approach?

  Jörgen Hettne, 2017, I : Legal Issues of Economic Integration. 44, 4, s. 409-420 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. 2016
 52. General Principles and the Many Faces of Coherence: Between Law and Ideology in the European Union

  Jörgen Hettne, Xavier Groussot & Gunnar Thor Pétursson, 2016 apr 16, Lund: Lund University, 27 s. (Lund University Legal Research Paper Series; nr. no 1/2016 ).

  Forskningsoutput: Working paper

 53. Aktsamhet och omsorg i upphandlingsprocessen: om frånvaron av preklusionsregler i LOU

  Jörgen Hettne, 2016, I : Upphandlingsrättslig tidskrift. 2016, 3, s. 201-214 14 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Alkotaxi och alkoholpolitik: E-handel och gårdsförsäljning i Finland

  Jörgen Hettne, 2016, I : Europarättslig tidskrift. 19, 3, s. 469-490 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 Nästa