Jörgen Ripa

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi
  • Ekologi

Nyckelord

Forskning

Forskning

Jag har ett brett intresse inom evolutionär ekologi, men forskar mycket på artbildningsprocessen i stor och liten skala. Hur går det till när en art blir två eller när en hel grupp med närstående arter uppstår inom en relativt kort tid och ett relativt begränsat område (s.k. adaptiv radiering)? Vilka processer är viktiga och har de någon kvarstående, mätbar effekt på dagens arter? Med andra ord, kan man studera två eller flera närstående arter idag och säga något om hur det gick till när de bildades? Finns det ledtrådar i deras utbredning eller genetik?

Jag har också ett gammalt intresse för hur mer eller mindre slumpvisa variationer i miljön (t.ex. skiftande väder, klimat) påverkar populationer. Hur påverkar det deras egen variation i antal på kort sikt och hur påverkar det deras evolution på lång sikt? Kan man anpassa sig till en variabel miljö och i så fall hur?

Senaste forskningsoutput

Lai Zhang, Xavier Thibert-Plante, Jörgen Ripa, Richard Svanbäck & Åke Brännström, 2019, I : Evolution. 73, 8, s. 1504-1516 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Henrik Sjödin, Jörgen Ripa & Per Lundberg, 2018 dec 19, I : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 285, 1893, 20182603.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jörgen Ripa, 2018 sep 10, I : Oikos. 128, s. 380-391

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (51)