Johan Cronehed

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Socialpsykologi
  • Socialantropologi

Forskning

Jag är socialantropolog och en viktig ”röd tråd” i såväl undervisning, skrivande som forskning är antropologi med fokusering på socialpsykologi. Jag är redaktör för Socialhögskolans Working Paper serie.

Undervisning

Jag undervisar i samhällsvetenskap med inriktning på socialt arbete som profession, bland annat på kurserna Samhällsvetenskap och socialt arbete och Professionellt socialt arbete. Jag handleder och examinerar även interventionsplaner, avseende sociala insatser, på den avslutande delen av utbildningen till socionom.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (4)