Johan Jansson

Universitetslektor, Biträdande, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

Forskning

Nyckelord forskning:
Konsumenters miljövärden, attityder, normer och beteenden; Hållbar konsumtion, Value-belief-norm teori; Konsumentbeteende, Marknadsföringsetik, Eco-innovation adoption, Hållbara transporter, Företags hållbarhet/CSR, Opininsledarskap och innovativitet, Kvantitativa metoder, Alternativa bränslefordon/Elbilar/”Miljöbilar”, Kollektivtrafik

Undervisning

Nyckelord undervisning:
Marknadsföringsetik, Hållbarhet, Konsumentbeteende, Nya typer av marknadsföring, Strategisk marknadsföring, Tjänstemarknadsföring, Företags ansvarstagande (CSR)

Samverkan

Stort antal externa föreläsningar, paneldeltagande, etc för/med företag, myndigheter och universitet i Sverige och utomlands.

Senaste forskningsoutput

Westin, K., Nordlund, A., Johan Jansson & Nilsson, J., 2020 maj 2, I : Sustainability. 12, 9, 3695.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Jansson, Nilsson, J. & Ulf Elg, 2020 maj, 9 uppl., Lund: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 24 s.

Forskningsoutput: Working paper

Johan Jansson & Nilsson, J., 2020 maj, 10 uppl., Lund: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 30 s.

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (36)