Johan Jönsson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

Forskning

Min forskning handlar om fördjupade utforskningar av att ’styra sjukvård med siffror’. Genom att tillämpa ett kvalitativt tillvägagångssätt på mikronivå utforskar jag vardagsarbete och interaktioner kopplat till siffror inom sjukvården. Dessutom följer och skärskådar jag särskilt framträdande, potenta och intressanta siffror. Mitt mål är att bidra med ökad förståelse av några av de mysterier, spänningar och paradoxer som genomsyrar siffror i vården. Därmed kan jag bidra med idéer för mer meningsfulla sätt att arbeta med siffror som främjar en förhöjd vårdkvalitet.

Senaste forskningsoutput

Charlotta Levay, Johan Jönsson & Tony Huzzard, 2020 jan 26, I : Financial Accountability & Management. s. 1-18 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)