Johan Kjellberg Jensen

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • urban ekologi, näringsfysiologi, ekosystemtjänster, Biologisk mångfald

Forskning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på urbaniseringens påverkan på organismers hälsa och biodiversitet. Det är en bred studie med projekt som omfattar träd, insekter, fåglar och barn. Målet är att studera interaktionerna som sker i staden, till exempel hur fåglars hälsa påverkas av lokal diversitet av byten, eller hur skolelevers välmående påverkas kontakt med naturen. Mycket av mitt arbete fokuserar på det komplexa samspelet mellan trofiska nivåer och diet, tillsammans med ett bredare perspektiv där den urbana naturen undersöks som ekossystemtjänst.

Min fascination för urban ekologi härstammar från ett intresse för biologi, blandat med en motivation att producera kunskaps som kan användas till några av vår tids största samhällsutmaningar. Då en majoritet av världensbefolkning numera lever i städer, och urbanisering fortsätter öka, anser jag dessa interaktionerna lika viktiga som de är intressanta att forska i.

Senaste forskningsoutput

Davide M. Dominoni, Johan Kjellberg Jensen, Maaike de Jong, Marcel E. Visser & Kamiel Spoelstra, 2020 apr 1, I: Ecological Applications. 30, 3, 11 s., e02062.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)