Johan Kjellberg Jensen

Doktorand, Museivärd

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Forskning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på urbaniseringens påverkan på organismers hälsa och biodiversitet. Det är en bred studie som omfattar insekter och fåglars fysiologi, tillsammans med mycket outreach-arbete med skolelever för att kunna studera effekterna på välmående kopplat till att arbeta med natur. Min fascination för urban ekologi härstammar från ett intresse för biologi, blandat med en motivation att producera kunskaps som kan användas till några av vår tids största samhällsutmaningar. Jag är specifikt intresserad av interaktionerna inom urbana ekosystem. Vare sig det är mellan trofiska nivåer, så som bytesdiversitets effekt på näringsfysiologi i fåglar, eller de vardagliga interaktionerna mellan stadens mänskliga invånare och naturen som omger dem här. Då en majoritet av världensbefolkning numera lever i städer, och urbanisering fortsätter öka, finner jag dessa interaktionerna lika viktiga som de är intressanta att forska i.