Johan Kullenberg

Ingenjör, Ingenjör

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Forskning

Ingenjör på en nationell infrastruktur för djup kärnborrning.