Johan Martinsson

Projektledare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Nyckelord

Forskning

Nuvarande arbete och forskning

Jag arbetar som biträdande projektledare i projektet "Återställning av radioaktivt förorenade områden - Optimerade metoder för sanering i Sverige". Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och löper från 2017 till 2021. Projektdeltagare är Medicinsk strålningsfysik vid Lunds Universitet (PI), Medicinsk strålningsfysik vid Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Göteborgs universitet och Institutionen för humaniora vid Örebro universitet.

Aktuell forskning är inriktad på att överföring och tolkning av dekontamineringserfarenheter från Tjernobyl och Fukushima till en svensk kontext.

Inblandad i förvaltning och styrning av Lunds Universitets beredskapslaboratorium för strålningshändelser, finansierad av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Bakgrund

Doktorsexamen i miljövetenskap från 2017 med avhandlingen: Development and Evaluation of Methods in Source Apportionment of the Carbonaceous Aerosol. Under mina doktorandstudier arbetade jag främst med optimering av optiska tekniker för högupplöst källfördelning av atmosfärisk kolhaltig aerosol. Jag undersökte också användbarheten av radioaktivt kol (C-14), stabila kolisotoper (C-13) och kemiska spårämnen för källfördelning.

Före mina doktorandstudier arbetade jag som vattenvårdshandläggare vid Länstyrelsen i Kronobergs län. Jag arbetade med dataanalys av historiska kvicksilverkoncentrationer i biota, abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). Jag genomförde även inventarier av de regionala populationerna av flodkräfta (Astacus astacus), sötvattenskällor och tungmetallföroreningar i närhet av sötvattentäckter.

Vidare har jag en kandidatexamen i miljövetenskap med inriktning på vattenvård och sötvattenekosystem. Min examensarbete handlade om hur storleksberoende fekunditet hos signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) skulle kunna användas för att utveckla mer ett hållbart fiske. Masterexamen i biologi med samma inriktning som i kandidatexamen. Mitt huvudprojekt fokuserade på hur partiella migrationsstrategier i mört (Rutilus rutilus) påverkade fekunditeten i stationär och migrerande fisk. 

Undervisning

Sedan 2012 har jag varit involverad i undervisning i följande kurser:

  • Hydrologi och akvatisk ekologi (VVR111)
  • Termodynamik och atomfysik (FAFA35)
  • Energi- och miljöfysik (FAFA20/FAFA15)
  • Miljöfysik (FYSA15)
  • Miljöövervakning (MVEN06)
  • Radioekologi och miljöstrålskydd (MSFM11)

Senaste forskningsoutput

Ahlberg, E., Akselsson, R., Akselsson, C., Andresen, L. C., Ardö, J., Björk, R. G., Björnsson, L., Boyd, E., Brady, M. V., Brogaard, S., Brönmark, C., Carlsson, P., Carton, W., Chen, D., Coria, J., Döscher, R., Filipsson, H. L., Frank, G., Friberg, J., Gaillard, M-J. & 45 andraGamfeldt, L., Gärdenäs, A., Hallquist, M., Dan Hammarlund, Lars-Anders Hansson, Heuzé, C., Jutta Holst, Christina Isaxon, Johan Jansson, Margareta Johansson, Thomas B Johansson, Kasimir, Å., Kjellström, T., Till Koglin, Torsten Krause, Adam Kristensson, Emma Kritzberg, Jessica Wadin, Aliaksei Laureshyn, Karin Lundgren Kownacki, Jakob Löndahl, Johan Martinsson, Paul Miller, Kimberly Nicholas, Tobias Nielsen, Alexandra Nikoleris, Lennart Olsson, Joakim Pagels, Frans-Jan Parmentier, Andreas Persson, Pleijel, H., Honor C Prentice, Karin Rengefors, Pontus Roldin, Slunge, D., Henrik G. Smith, Moa Sporre, Birgitta Svenningsson, Erik Svensson, Erik Swietlicki, Uddling, J., Wallin, G., Ahlkrona, J., Anderson, K. & Andersson, A., 2019 mar 15, Dagens nyheter (DN debatt).

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Samuelsson, C., Robert Finck, Johan Martinsson & Christopher Rääf, 2019 feb 21, Lund: Medical Radiation Physics, Lund University. 10 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (33)