Johan Schlasberg

knuten till universitetet, Forskarstuderande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Affärsmodeller, Case impact studies, Disrupted by Digital, Samverkansuppgiften

Forskning

Min kommande avhandling -  'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell' - publiceras löpande som en webbsajt - BiBB.se/avhandling/.  Ett mål är att sajten ska accepteras som en avhandling. Detta möter förväntat motstånd som kan följas på sidan Avhandlingsprocessen. Avhandlingen ingår i ett större projekt jag driver för att skapa ett nytt fritt artikelsignerat transparent uppslagsverk som på sikt ska ägas av universitet och högskolor. 

Sajten har en mer allmän del och en avhandling.   Man kan se det som ett experiment i publicering av forskning och morgondagens webbavhandlingar och samverkansuppgiften.