Johan Staaf

Forskare, Docent, Docent, Doktor, Magisterexamen, Civilingenjör

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Nyckelord

  • Lungcancer, biomarkörer, genomisk karakterisering, Bioinformatik, NGS, genexpression, metylering, diagnostik, prediktion, prognostik

Forskning

Lungcancer är en vanlig tumörsjukdom där behandlingsresultaten är dåliga. Lungcancer är därför den cancerform som skördar flest liv i Sverige och globalt. Rökning är den starkaste riskfaktorn för lungcancer men 10-15% av patienterna har aldrig rökt. Lungcancer är en heterogen sjukdom på molekylär nivå.

För att förbättra diagnostiken, behandlingen och prognosen i lungcancer behövs en bättre förståelse av tumörspecifika förändringar och egenskaper i olika grupper av lungcancer. I vår forskning undersöks sambandet mellan tumörsjukdomens utveckling/prognos och tumörens DNA, RNA och protein mönster.

Genom studier av olika mönster av genomiska förändringar i subgrupper av lungcancer vill vi identifiera och beskriva förändringar som kan vara relaterade till sjukdomsspridning och identifiera grupper av patienter med bättre eller sämre prognos. Vidare avser vi utveckla nya molekylära metoder för förbättrad diagnostik av lungcancer med förhoppningen om att bland annat kunna diagnosticera lungcancer i ett tidigare operabelt sjukdomsskede, bättre kunna följa effekten av behandling, samt detektera återfall i ett tidigare skede. 

Utvald forskningsoutput

Karlsson, A. K., Hans Brunnström, Ericson Lindquist, K., Karin Jirström, Mats Jönsson, Rosengren, F., Reuterswärd, C., Helena Cirenajwis, Åke Borg, Jönsson, P., Maria Planck, Göran B Jönsson & Johan Staaf, 2015, I : Oncotarget. 6, 26, s. 22028-22037

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karlsson, A. K., Markus Ringnér, Martin Lauss, Botling, J., Micke, P., Maria Planck & Johan Staaf, 2014, I : Clinical Cancer Research. 20, 18, s. 4912-4924

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (117)