Johan Stenström

knuten till universitetet

Forskning

Under mina år som doktorand, som lektor och professor har min forskning rört litteraturens förhållande till andra konstarter. Ett sådant intermedialt perspektiv präglade doktorsavhandlingen Aniara – från versepos till opera (1994). Här beskrivs och analyseras processen när Harry Martinsons berömda verk togs om hand av tonsättaren Karl-Birger Blomdahl som tillsammans med poeten Erik Lindegren gjorde om Aniara till opera. Teatersemiotiken erbjöd teoretiska utgångspunkter för denna studie.

Med fantasins eld. Ingemar Leckius och bilden (2002) är titeln på min andra monografi behandlar poeten Ingemar Leckius och hans förhållande till bildkonsten. Här analyseras hans ekfrasiska dikter, här beskrivs hans roll som fotograf med diktarkolleger som främsta motiv, här belyses hans roll som konstkritiker.

Den tredje monografin, Bellman levde på 1800-talet (2010), behandlar det kulturella minnet kring Bellman såsom det yttrade sig i adaptationer inom olika konstarter och i den materiella kulturen.

Två projekt är för närvarande aktuella. Det ena kommer att resultera i en samling studier om operakonsten, tiden och historien. Det andra rör 1700-talsresenären J J Björnståhl. Övriga i projektet är Catharina Raudvere, KU, prof i religionsvetenskap, Carla Cariboni Killander, docent i romanska språk och Vassilios Sabatakakis, FD i grekiska, Arbetet med Björnståhl, som var orientalist och på resande fot i Europa under tolv år, finansieras av VR sedan januari 2011.

Senaste forskningsoutput

Rikard Schönström & Johan Stenström, 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 125–165

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Katarina Bernhardsson (red.), Göran Bexell (red.), Daniel Möller (red.) & Johan Stenström (red.), 2017, Göteborg: Makadam förlag. 504 s. (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Anders Palm (red.) & Johan Stenström (red.), 2013, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 290 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (61)