Johan Stenström

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2017
 2. Dikt med förnuft och känsla 1720–1800

  Rikard Schönström & Johan Stenström, 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 125–165

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält

  Katarina Bernhardsson (red.), Göran Bexell (red.), Daniel Möller (red.) & Johan Stenström (red.), 2017, Göteborg: Makadam förlag. 504 s. (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. 2013
 5. Kroppen i humanioraperspektiv : Symposier på Krapperups borg nr 9

  Anders Palm (red.) & Johan Stenström (red.), 2013, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 290 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 6. Operakonstens väg till kroppen

  Johan Stenström, 2013, Kroppen i humanioraperspektiv. Symposier på Krapperups borg nr 9. Palm, A. & Stenström, J. (red.). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, s. 257-269

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Textens roll i operan

  Johan Stenström, 2013, "Det universella och det individuella". Festskrift till Eva Hættner Aurelius. Bergman, K., Helgason, J., Lundin, I., Regnell, A. & Steiner, A. (red.). Makadam förlag, s. 195-201

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. 2012
 9. Carl Michael Bellman: Poet and Singer-Songwriter of the 18th Century

  Johan Stenström, 2012, I : Forum for World Literature Studies. 4, 2, s. 190-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Recension av vetenskaplig antologi

  Johan Stenström, 2012, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. s. 397-401

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Recension av vetenskapligt verk

  Johan Stenström, 2012, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. s. 205-207

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. 2011
 13. Colibri och Salamander. Modernismen manifesteras i Malmö 1955

  Johan Stenström, 2011, Tidskrift för Classisca studier nr 1/2011. Bernhardsson, K., Kärrholm, S., Ljung, P. E., Mortensen, A. & Schiöler, N. (red.). Absalon, s. 192-195

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Det glada 90-talet: Visa och vals hos Falstaff, fakir

  Johan Stenström, 2011, Fakirenstudier XXV. Andreasson, S. & Börjesson, I. (red.). Fakirensällskapet, s. 7-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Konstellationer

  Johan Stenström (red.) & Bengt Olle Bengtsson (red.), 2011, Bokförlaget Atlantis. 210 s. (Lunds universitetshistoriska sällskap)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 16. Lunds universitets kokbok

  Johan Stenström (red.), 2011, Bokförlaget Atlantis. 208 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. 2010
 18. Carl Snoilsky och Bellman

  Johan Stenström, 2010, Bellman i billed og digt. Rapport fra Bellmanfestivalen i København september-oktober 2006. Lund, J., Lundsteen, H. & Sørensen, S. (red.). Skrifter udgivet af Selskabet Bellman i Danmark, bind 5, s. 223-241

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Några nedslag i 1800-talets Fredmanikonografi

  Johan Stenström, 2010, Bellman i billed og digt. Rapport fra Bellmanfestivalen i København september-oktober 2006. Lund, J., Lundsteen, H. & Sørensen, S. (red.). Skrifter udgivet af Selskabet Bellman i Danmark, bind 5, s. 50-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Recension av doktorsavhandling

  Johan Stenström, 2010, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. s. 362-368

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 21. 2009
 22. Bellman levde på 1800-talet

  Johan Stenström, 2009, Bokförlaget Atlantis. 496 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Bellmanmusiken på teatern. Några iscensättningar av Bellmans och Fredmans värld på 1800-talet

  Johan Stenström, 2009, Bellmansstudier utgivna av Bellmanssällskapet. Tjugotredje samlingen. Föredrag hållna vid symposiet Bellman och musiken i Börssalen, Stockholm, den 15-16 september 2007. Ankarcrona, A., Wijnbladh, C. & Holmberg, O. (red.). Proprius, s. 89-109

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Bort allt vad oro gör. Bellman i Uppsala och Lund och på andra håll

  Johan Stenström, 2009, Sångare! En bok om svensk manskörstradition och Svenska Sångarförbundet. Larsén, C. (red.). Gehrmans Musikförlag, s. 74-82

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Recension av doktorsavhandling

  Johan Stenström, 2009, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. s. 200-205

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. Sångboken : Evert Taube

  Anders Palm (red.) & Johan Stenström (red.), 2009, Bonnier Fakta. 295 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 27. 2008
 28. Den mediale Taube

  Johan Stenström, 2008, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. s. 166-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 29. Fältslag och dryckeslag. Striden som metafor i äldre tiders dryckesvisa

  Johan Stenström, 2008, Theorier om verklig diktning. En festskrift till Per Erik Ljung. Hedén, B., Hedling, E., Holmberg, C-G., Mortensen, A. & Nilsson, H. (red.). Absalon, s. 231-241

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Frihetens och universitetets paradox

  Johan Stenström, 2008, Universitetets frihet. Tio tankar och en dikt. Stenström, J. (red.). Kulturforum vid Lunds universitet, s. 73-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Universitetets frihet. Tio tankar och en dikt

  Johan Stenström (red.), 2008, Kulturforum vid Lunds universitet. 91 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 32. 2007
 33. 1700-talsresenären Jacob Jonas Björnståhl

  Johan Stenström, 2007, Då och där, här och nu – festskrift till Ingemar Oscarsson. Nilsson, M., Rydén, P. & Sjöberg, B. (red.). Absalon, s. 53-63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Aniaras okända sidor

  Johan Stenström, 2007, Efter femtio år: Aniara 1956-2006. Landgren, B. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 63-77

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Bel Canto at the Californian Frontier. The Adaptation of Puccini's Opera La fanciulla del West from Belasco's Play The Girl of the Golden West

  Johan Stenström, 2007, Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality. Arvidson, J., Askander, M., Bruhn, J. & Führer, H. (red.). Intermedia Studies Press, s. 129-136

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Bilden och betraktandet i Carl Michael Bellmans diktning. Hogarths A Midnight Modern Conversation som ekfras

  Johan Stenström, 2007, Ekfrasens former. Billeder i tekst. Harrits, C. & Troelsen, A. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 15-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Carl Michael Bellmans "Blåsen nu alla"

  Johan Stenström, 2007, Att granska och diskutera. Lyrikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (red.). Studentlitteratur AB, s. 43-58

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Möten. Festskrift till Anders Palm

  Karin Nykvist (red.), Smedberg Bondesson, A. (red.), Sandqvist, M. (red.) & Johan Stenström (red.), 2007, Anacapri förlag. 487 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 39. Ny operaregi

  Johan Stenström, 2007, Ny svensk teaterhistoria. 1900-talets teater. Forser, T. & Heed, S. Å. (red.). Gidlunds förlag, Vol. 3. s. 101-116

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Regiopera och folkopera

  Johan Stenström & Gademan, G., 2007, Ny svensk teaterhistoria. 1900-talets teater. Forser, T. & Heed, S. Å. (red.). Gidlunds förlag, s. 335-369

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. 2006
 42. Det eviga som traditionsbrott

  Johan Stenström (red.), 2006, Kulturforum vid Lunds universitet. 81 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 43. Guldgrävarromantik på italienska. Puccinis Flickan från Vilda Västern

  Johan Stenström, 2006, Operavärldar från Monteverdi till Gershwin. Tjugo uppsatser redigerade av Torsten Pettersson. Pettersson, T. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 303-315

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Långsam tid och ostyckad tid – det relativt eviga

  Johan Stenström, 2006, Det eviga som traditionsbrott. Stenström, J. (red.). Kulturforum vid Lunds universitet, s. 43-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Recension av doktorsavhandling

  Johan Stenström, 2006, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. s. 493-499

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. Recension av litteraturvetenskapligt verk

  Johan Stenström, 2006, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. s. 83-87

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 47. 2005
 48. Bellman och Bibeln – några utgångspunkter för vidare forskning

  Johan Stenström, 2005, Den gamla översättningen. Karl XII:s Bibel och dess receptionshistoria. Larsson, T. & Olsson, B. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 205-217

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Liden Kirsten – en dansk nationalopera i medeltida dräkt

  Johan Stenström, 2005, H. C. Andersens underbara resor i Sverige. Holmqvist, I. (red.). Makadam förlag, s. 146-164

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Lorentz Dietrichsons betydelse för Ibsens mottagande i svenska hov- och författarkretsar

  Johan Stenström, 2005, "bunden af en takskyld uden ligen" Om svenskspråkig Ibsen-formidling 1857-1906. Ystad, V., Brynhildsvoll, K. & Lysell, R. (red.). Aschehoug, s. 291-314

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Orvar Odd – rabulist och Bellmans

  Johan Stenström, 2005, Bellmansstudier utgivna av Bellmanssällskapet. Tjugoandra samlingen. Ekman, S., Lönnroth, L. & Otterberg, H. (red.). Proprius, s. 229-244

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. 2004
 53. Makt och minne. Tove Ditlevsens Man gjorde et Barn Fortræd

  Johan Stenström, 2004, Från Eden till Damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. Jonsson, B., Nykvist, K. & Sjöberg, B. (red.). Absalon, s. 193-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Recension av doktorsavhandling

  Johan Stenström, 2004, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. s. 315-318

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 55. 2002
 56. "För mycket toddy och för litet champagne". Valerius, Bellman och dryckesvisan

  Johan Stenström, 2002, I ordets smedja. Festskrift till Per Rydén. Gustafsson, K. E., Hedling, E., Holmberg, C-G., Oscarsson, I. & Westerström, J. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 318-330

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Med fantasins eld

  Johan Stenström, 2002, Bokförlaget Nya Doxa. 360 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 58. The representation of orthodox icons in the poetry of ingemar leckius

  Johan Stenström, 2002, Cultural functions of intermedial exploration. Rodopi, Vol. 62. s. 203-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 59. 2001
 60. 2000 – ett år för humaniora och teologi. Rapport

  Göran Bexell & Johan Stenström, 2001, Området för humaniora och teologi vid Lunds universitet. 40 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 61. Erik Axel Karlfeldt. Samlade dikter

  Johan Stenström (red.), 2001, Wahlström & Widstrand. 587 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 62. "Min mun är full av glädjerop och klagan". Om motsatser och motsatsers förening i Karlfeldts diktning

  Johan Stenström, 2001, Erik Axel Karlfeldt. Samlade dikter. Stenström, J. (red.). Wahlström & Widstrand, s. 9-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 63. 1999
 64. Barnens svenska sångbok

  Anders Palm & Johan Stenström, 1999, Bonniers.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Föregående 1 2 Nästa