Johan Sterner

knuten till universitetet

Forskning

Mitt forskningprojekt tar avstamp ifrån min Master avhandling och tittar närmare på Europeiska Neandertalares relation till eld under mellanpaleolitikum. Projektet har arbetstiteln ' Neandertals and Fire: Habitual or Opportunistic Users? Investigating the role of fire in the occupation of Middle Palaeolithic Europe' och har som avsikt att bringa insikt gällande Neandertal människans relation till eld. Genom användandet av en mångfacetterad forskningsmetodik kommer två rådande hypoteser att testas kring Neandertal människans förmåga att kontrollera eld där spår av eld användning studeras över tid och rum samt i relation till olika depositions miljöer.

Handledare för forskningsprojektet är Docent Jan Apel (Lund) och Professor Wil Roebroeks (Leiden).