Johan Vekselius

knuten till universitetet

Forskning

I min avhandling skriver jag om gråt och tårar i Rom, särskilt uppmärksammande manlig offentlig gråt under hundratalen omkring Kristi födelse. Mitt källmaterial består av latinska och grekiska texter. I framtida projekt hoppas jag att arbeta med ikonografi som relaterar till tårar och sorg.

I nära anknytning till mitt avhandlingsämne har jag också ett intresse för humor och parodi inom antik litteratur.

Senaste forskningsoutput

Johan Vekselius, 2018 apr 6, Lund. 237 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)