Johanna Akujärvi

Forskare, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. A Male Privilege? Women and the History of Swedish Translations of Ancient Literature before 1900

  Johanna Akujärvi, 2018, Gender and Translation. Understanding Agents in Transnational Reception. Herrero López, I., Alvstad, C., Akujärvi, J. & Skarsbø Lindtner, S. (red.). Québec: Éditions québécoises de l’œuvre, s. 31-57 (Vita Traductiva; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Aron Martin Alexanderson, 1843–1930

  Johanna Akujärvi, 2018, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 4. Dissertation translations in the 19th century and earlier

  Johanna Akujärvi, 2018.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 5. Efter som iag intet monument efter mig hafwer. Josef Thun som humanistgrekisk diktare

  Johanna Akujärvi, 2018, Böckerna i borgen. Ett halvsekel i Roggebiblioteket. Andersson, E. & Stenback, E. (red.). Stockholm: Kungliga biblioteket, s. 163-182 (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis; vol. 90).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Josephus Thun: Lector, Pastor, Donor, Occasional Poet

  Johanna Akujärvi, 2018.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 7. The drama of translating Greek tragedy. Issues and debates in 19th century Sweden

  Johanna Akujärvi, 2018, (Submitted) Acta of conference Translation in Antiquity, Translating Antiquity.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Translation in university dissertations: A study of swedish (and finnish) dissertations of the 19th century and earlier

  Johanna Akujärvi, 2018, (Submitted) Early Modern Disputations and Dissertations in an Interdisciplinary and European Context. Marti, H., Seidel, R. & Fridenthal, M. (red.). Brill, (Intersections).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Xenophon and Aisopos for the Swedish youth: On the earliest printed translations of ancient literature in Sweden

  Johanna Akujärvi, 2018, Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe: Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture. Päll, J. & Volt, I. (red.). Tartu: University of Tartu, s. 185-217 (Acta Societatis Morgensternianae; vol. VI–VII).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. 2017
 11. Bernhard Risberg, 1862–1947

  Johanna Akujärvi, 2017, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 12. Greek occasional poetry from the Swedish Empire. The case of Josephus Thun

  Johanna Akujärvi, 2017, (Accepted/In press) Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning 1500-1800. Jönson, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. ”Hvad är bästa sättet at öfversätta et Skaldestycke?” Om svensk översättning av antik poesi c. 1750–1850

  Johanna Akujärvi, 2017, (Submitted) Världslitteraturen och dess svenska röster. Bidrag till svensk översättningshistoria. Kleberg, L. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Johan Bergman, 1864–1951

  Johanna Akujärvi, 2017, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 15. Marcus Wallenberg, 1774–1833

  Johanna Akujärvi, 2017, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 16. Suethice. On 19th century Swedish university translations of ancient literature

  Johanna Akujärvi, 2017, Classical tradition in the Baltic Region. Perceptions and Adaptions of Greece and Rome. Jönson, A. & Vogt Spira, G. (red.). Zürich/New York: Georg Olms Verlag, s. 253-274 (Spudasmata; vol. 171).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Svenska översättningar av Horatius ode 2.16

  Johanna Akujärvi, 2017, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 18. Tillfällesdikter på humanistgrekiska

  Johanna Akujärvi, 2017, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 19. 2016
 20. Hyenden under håglösa lärjungars lättja: Om lurkar till latinska och grekiska skoltexter fram till 1900

  Johanna Akujärvi, 2016, ”Gracerna talte som du.” : om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen. Blomqvist, K. (red.). Lund: Lund University, s. 37-63 27 s. (Studia Paedagogica Greca et Latina Lundensia; vol. 4).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2015
 22. An epic battle: Aesthetic and poetical struggles over the Swedish Iliads

  Johanna Akujärvi, 2015, The Trojan Wars and the making of the Modern World. Goldwyn, A. (red.). Uppsala: Uppsala universitet, s. 161-183 23 s. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Graeca Upsaliensia; vol. 22).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Suethice. On 19th century Swedish university translations of ancient literature

  Johanna Akujärvi, 2015, (Submitted) Proceedings of the Colloquium Balticum. Jönsson, A. & Vogt-Spira, G. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Svenska filologer och översättning inom och utanför universitetet: Exemplet tragediöversättning på 1800-talet

  Johanna Akujärvi, 2015, Klassisk filologi i Sverige: Reflexioner, riktningar, översättningar, öden. Cullhed, E. & Lindberg, B. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 158–175 18 s. (Konferenser / Kungl. Vitterhetens historie och antikvitets akademien; vol. 89).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Women and the early history of translations of ancient literature in Sweden

  Johanna Akujärvi, 2015, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 26. 2014
 27. Homerus öfwersatt på Swenska och på metrisk wers!! : om 1800-talets svenska Homeros-översättningar

  Johanna Akujärvi, 2014, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 5-22 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. 2013
 29. An epic battle. The struggle over the Swedish Iliad

  Johanna Akujärvi, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 30. 2012
 31. One and 'I' in the Frame (Narrative). Authorial Voice, Travelling Persona, and Addressee in Pausanias' Periegesis

  Johanna Akujärvi, 2012, I : Classical Quarterly. 62, 1, s. 327-358

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Pausanias

  Johanna Akujärvi, 2012, Space in Ancient Greek Literature. Studies in Ancient Greek Narrative. de Jong, I. I. J. (red.). Brill Academic Publishers, Vol. Mnemosyne Supplements 339. s. 235-255

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Pausanias' Periegesis, Dionysius Periegetes, Eustathius' Commentary, and the Construction of the Periegetic Genre

  Johanna Akujärvi, 2012, ΔΩΡΩΝ ΡΟΔΟΠΟΙΚΙΛΟΝ. Studies in Honour of Jan Olof Rosenqvist. Searby, D., Balicka Witakowska, E. & Heldt, J. (red.). Uppsala universitet, Vol. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia. 12. s. 41-52

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Suethice. On 19th century Swedish university translations of ancient literature

  Johanna Akujärvi, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 35. Suethice. On 19th century Swedish university translations of Greek literature

  Johanna Akujärvi, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 36. 2011
 37. Amor och Psyche. En episod ur Apuleius Metamorfoser i svensk översättning från 1666

  Johanna Akujärvi, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 38. Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet

  Johanna Akujärvi, 2011, Översättning – adaption, interpretation, transformation. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010 = Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS, Lund 3–7 August 2010. Holmberg, C-G. & Ljung, P. E. (red.). Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), Vol. CSS Acta Series I.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Psyche and Grisilla. On two Swedish 17th century translations

  Johanna Akujärvi, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 40. Review of: Religion und Städtekonkurrenz

  Johanna Akujärvi, 2011, I : Sehepunkte. 11, 1 [15.01.2011]

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 41. 2010
 42. Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet

  Johanna Akujärvi, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 43. Innovators and traditionalists. Self-positioning stategies in paratexts to early Swedish translations of the classics

  Johanna Akujärvi, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 44. Innovators and traditionalists. Self-positioning stategies in paratexts to early Swedish translations of the classics

  Johanna Akujärvi, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 45. Oldtidens og Middelalderens Litteratur – i skandinaviska oversættelser

  Johanna Akujärvi (red.) & Mortensen, L. B. (red.), 2010, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 46. Review of: Translation, Subjectivity and Culture

  Johanna Akujärvi, 2010, I : Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. s. 225-230

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 47. 2009
 48. Authorial voice and the addressee in Pausanias' Periegesis

  Johanna Akujärvi, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Föregående 1 2 Nästa