Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor, , Master, Kandidat

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Lantbruksvetenskaper
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • förvaltning av naturresurser, kommunikation, samarbete med avnämare, vattenresurser

Forskning

Mitt forskningsområde fokuserar på strukturer och strategier för att inducera förändring för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv och jag använder huvudsakligen sociala vetenskapliga metoder för att svara på mina forskningsfrågor. De forskningssamarbeten och projekten som jag är involverade i är mestadels tvärvetenskapliga, med inriktning på naturresurshantering och integrerad konsekvensbedömning, främst vatten och mark samt förvaltning av stadsområden.

Två fokusämnen;

* Deltagande forskning och ledning (samlärningsprocesser) och utveckling av strukturer och system för hur naturvetenskap kan tjäna som grund för en hållbar förvaltning av våra samhällen (bevisbaserad förvaltning).

* samspelet mellan juridiska och politiska strukturer (socio-juridiska studier) där fokus ligger på hur sådana strukturer kan involvera deltagande processer och främja hållbar utveckling.

Senaste forskningsoutput

Wihlborg, M., Johanna Sörensen & Johanna Alkan Olsson, 2019 jan, I : Journal of Environmental Management. 233, s. 706-718

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lovisa Nilsson, Yann Clough, Henrik G. Smith, Johanna Alkan Olsson, Mark V. Brady, Jordan Hristov, Peter Olsson, Skantze, K., Ståhlberg, D. & Juliana Dänhardt, 2019, I : Land Use Policy. 85, s. 407-418 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Chuansi Gao, Toftum, J., Daanen, H., Steenhoff, H., Kalev Kuklane, Garland, S., Johanna Alkan Olsson, Egli, S., Folkerts, M., Zuurbier, M., Petersson, J. & Nybo, L., 2018 okt 8, Physiology and Pharmacology of Temperature Regulation, 7th International meeting. Mekjavic, I. (red.). Split, Croatia, s. 80 1 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (55)