Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor, , Master, Kandidat

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Lantbruksvetenskaper
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • förvaltning av naturresurser, kommunikation, samarbete med avnämare, vattenresurser

Forskning

Mitt forskningsområde fokuserar på strukturer och strategier för att inducera förändring för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv och jag använder huvudsakligen sociala vetenskapliga metoder för att svara på mina forskningsfrågor. De forskningssamarbeten och projekten som jag är involverade i är mestadels tvärvetenskapliga, med inriktning på naturresurshantering och integrerad konsekvensbedömning, främst vatten och mark samt förvaltning av stadsområden.

Två fokusämnen;

* Deltagande forskning och ledning (samlärningsprocesser) och utveckling av strukturer och system för hur naturvetenskap kan tjäna som grund för en hållbar förvaltning av våra samhällen (bevisbaserad förvaltning).

* samspelet mellan juridiska och politiska strukturer (socio-juridiska studier) där fokus ligger på hur sådana strukturer kan involvera deltagande processer och främja hållbar utveckling.

Senaste forskningsoutput

Calum Brown, Eszter Kovács, Irina Herzon, Sergio Villamayor-Tomas, Amaia Albizua, Antonia Galanaki, Ioanna Grammatikopoulou, Davy McCracken, Johanna Alkan Olsson & Yves Zinngrebe, 2020 nov 1, I : Land Use Policy. 105136.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Kadefors, Sofia Lingegård, Stefan Uppenberg, Johanna Alkan-Olsson & Daniel Balian, 2020 aug 18, I : Journal of Environmental Planning and Management.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (66)