Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor, , Master, Kandidat

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Lantbruksvetenskaper
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • förvaltning av naturresurser, kommunikation, samarbete med avnämare, vattenresurser

Forskning

Mitt forskningsområde fokuserar på strukturer och strategier för att inducera förändring för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv och jag använder huvudsakligen sociala vetenskapliga metoder för att svara på mina forskningsfrågor. De forskningssamarbeten och projekten som jag är involverade i är mestadels tvärvetenskapliga, med inriktning på naturresurshantering och integrerad konsekvensbedömning, främst vatten och mark samt förvaltning av stadsområden.

Två fokusämnen;

* Deltagande forskning och ledning (samlärningsprocesser) och utveckling av strukturer och system för hur naturvetenskap kan tjäna som grund för en hållbar förvaltning av våra samhällen (bevisbaserad förvaltning).

* samspelet mellan juridiska och politiska strukturer (socio-juridiska studier) där fokus ligger på hur sådana strukturer kan involvera deltagande processer och främja hållbar utveckling.

Senaste forskningsoutput

Christine Wamsler, Björn Wickenberg, Helena Hanson, Johanna Alkan Olsson, Sanna Stålhammar, Björn, H., Falck, H., Gerell, D., Oskarsson, T., Simonsson, E., Torffvit, F. & Zelmerlow, F., 2020 feb 20, I : Journal of Cleaner Production. 247, s. 119-154

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hydbom, S., Johanna Alkan Olsson & Pål Axel Olsson, 2020 feb, I : Renewable Agriculture and Food Systems. 35, 1, s. 59-68 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

C. Wamsler, J. Alkan-Olsson, Björn, H., Falck, H., H. Hanson, Oskarsson, T., Simonsson, E. & Zelmerlow, F., 2019 nov 25, I : Climatic Change.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (61)