Johanna Bergqvist Rydén

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Arkeologi

Forskning

Jag är adjunkt i Högskolepedagogisk utveckling och disputerad inom Historisk arkeologi vid Lunds universitet.

Sedan 2015 bedriver jag tillsammans med kollegorna K. Mårtensson och T. Roxå ett projekt med syftet att studera hur ett policybeslut påverkar en praktik. Hur tas ett policybeslut emot av lärare vid en fakultet? Hur påverkar de yttre interna förutsättningarna hur beslutet tas emot och implementeras?

Sedan 2018 medverkar jag tillsammans med kollegorna E. Brodin (PL), Anders Sonesson och Marita Ljungqvist i projektet Images of educational practice and its educators in academia: Their power in Sweden through four higher educational reforms, som studerar bilden av lärare och undervisning i högre utbildning från 1976 och framåt.

 

Urval av forskning inom fältet Historisk arkeologi:

I min avhandling behandlade jag ett brett arkeologisk material i form av såväl artefakter, för vilket jag gjort en inledande grundlig inventering, och miljöer som skriftliga källor och ikonografiskt material och anlägger ett brett kulturhistorisk perspektiv. Centrala problemområden i arbetet rör kroppsuppfattning och sjukdomssyn samt genusstyrda differenser inom dessa, bla i fromma miljöer; den skolastiska medicinens inflytande på nordisk läkekonst, eller den möjliga begränsningen av detta inflytande; vilka olika typer av praktiker som var verksamma och professionaliseringsprocessen, diskuterad inte minst utifrån ett kunskapsöverföringsperspektiv. Arbetet publicerades huvudsakligen i en monografi, Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans (2013).

I projektet ”'När man är fråntagen allt.' Föremålen från koncentrationslägret Ravensbrück som motstånd, minne och identitet” studerade jag föremål, kläder och berättelser i intervjumaterial, vilka tillvaratogs från före detta koncentrationslägerfångar från Ravensbrück, vid deras ankomst till Malmö med de vita bussarna vid andra världskrigets slut. Projektet resulterade i en artikel i ett tematiskt nummer kring koncentrationslägers materialitet i International Journal of Historical Archaeology: When Bereaved of Everything: Concentration Camp of Ravensbrück as Expressions of Resistance, Memory, and Identity (2018)

 

Senaste forskningsoutput

Johanna Bergqvist Rydén (red.) & Maria Larsson (red.), 2018 sep 21, Lund: Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, Lunds universitet. 135 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

Visa alla (38)