Johanna Gustafsson Lundberg

Universitetslektor

Forskning

Ecklesiologiskt har jag arbetat dels med samlevnadsfrågor, dels med Svenska kyrkans medlemsundersökning 2010. Min senaste artikel på området är skriven tillsammans med teol.dr. Mats Aldén är en kritisk granskning av drag i den samtida ecklesiologidebatten och dess konsekvenser för Svenska kyrkans tradition.

2011-2014 hade jag tillsammans med två kollegor Bartholdsson och Hultin från Högskolan Dalarna projektpengar för skolforskningsprojektet ”Socioemotionella program i förskola och skola”. I projektet knyts didaktiska och etiska perspektiv till den utveckling i Europa och den anglosaxiska västvärlden som har sammanfattats som en utveckling mot en terapeutisk kultur och dess intåg i utbildningssammanhanget.

Jag har även intresserat mig för historiedidaktisk forskning och nyligen publicerat en artikel om historiebruk i de systematiska teologiska ämnena i antologin Minne och möjlighet red. Claesson och Neuhaus (2014). I relation till begreppet historiebruk har ytterligare en artikel skrivits om religion i det offentliga samtalet där jag diskuterar möjligheten att parallellt med historiebruk också tala om religionsbruk.

Religionsbruk har jag även skrivit om ifråga om religion och offentlighet, där jag särksilt tittat på #mittkorsdebatten som briserade i svenska medier sommaren 2016.

 

Forskning

I maj 2017 erhöll jag ett anslag från LMK-stiftelsen för projektet "Det ensamma barnet-lärande och värdeförmedling i mötet med barn på flykt". Projketet är ett samarbete mellan etik och utbildningsvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Dan-Erik Andersson & Johanna Gustafsson Lundberg, 2019 apr 1, Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid. Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, s. 7-11 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Dan-Erik Andersson (red.) & Johanna Gustafsson Lundberg (red.), 2019 apr 1, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB. 204 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Johanna Gustafsson Lundberg & Mats Aldén, 2019 mar 1, Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid. Andersson, D-E. & Gustafsson Lundberg, J. (red.). Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (29)