Johanna Månsson

Fil Dr, Leg Psykolog, knuten till universitetet, Legitimerad Psykolog, Fil Dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap

Forskning

Jag är verksam som klinisk psykolog och forskare vid Skånes universitetssjukhus, verksamhetsområde Neonatalvård och Barnkirurgi, samt Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Huvudsakligen bedriver jag forskning inom neonatologi och utvecklingspsykologi. Jag är sedan 2007 medarbetare i den nationella, tvärprofessionella Extremely Preterm Infants in Sweden Study (EXPRESS), vars syfte är att undersöka konsekvenser av extrem prematuritet. Studien har följt upp ca 400 barn födda före 27:e graviditetsveckan vid 2,5 år, 6,5 år och 12 år. Min avhandling undersökte kognitiv och kommunikativ utveckling hos dessa barn, vid 2,5 års ålder.

Jag har sedan 2007 undervisat och handlett blivande psykologer vid Institutionen för psykologi i Lund, i huvudsakligen utvecklingspsykologi.

Vidare är jag delaktig i ett tvärdisciplinärt projekt - SCAN-B Resilinece - som undersöker psykologisk motståndskraft hos vuxna bröstcancerpatienter. Syftet är att undersöka kopplingar mellan resiliens och biologiska markörer.

Senaste forskningsoutput

Johanna Månsson, Karin Stjernqvist, Fredrik Serenius, Ulrika Ådén & Karin Källén, 2019, I: Journal of Psychoeducational Assessment. 37, 5, s. 603-616

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ing Marie Nilsson, Susanne Brogårdh-Roth, Johanna Månsson & Ewa Carin Ekberg, 2019, I: Journal of Oral Rehabilitation. 46, 7, s. 589-596

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)