Johanna Rivano Eckerdal

Universitetslektor, Docent, FD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskning

Jag är lärare och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid avdelningen för ABM vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Jag är medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle” och jag är även medlem av ”The International Information Literacy Research Network”

Jag har tidigare arbetat bl a som museipedagog och gymnasiebibliotekarie och har ett intresse för frågor som rör förmedling och pedagogik vid ABM-institutioner. Jag undervisar på ABM-mastern vid institutionen. Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rör informationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller media och informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling, "Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av preventivmedel", om värdering av information om preventivmedel och har fortsatt intressera mig för informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Inom detta andra spår studerar jag information om och kring HPV-vaccinationer inom skolhälsovård.

Mitt tredje forskningsspår rör kulturpolitik och då särskilt verksamhetsutveckling av folkbibliotek. Gemensamt för de tre spåren är mitt intresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

Senaste forskningsoutput

Lisa Engström & Johanna Rivano Eckerdal, 2019 jul 21, (Accepted/In press) I : Information Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lisa Engström & Johanna Rivano Eckerdal, 2019 mar 4, (Accepted/In press).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Johanna Rivano Eckerdal, 2019 feb 5, Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 13 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (34)