Johanna Rivano Eckerdal

Universitetslektor, Docent, FD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskning

Jag är lärare och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid avdelningen för ABM vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och föreståndare för Centrum för Öresundsstudier. Jag är medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle”.

Jag har tidigare arbetat bl a som museipedagog och gymnasiebibliotekarie och har ett intresse för frågor som rör förmedling och pedagogik vid ABM-institutioner. Jag undervisar på ABM-mastern vid institutionen. Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rör informationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller media och informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling, "Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av preventivmedel", om värdering av information om preventivmedel och har fortsatt intressera mig för informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Inom detta andra spår har jag studerat information om och kring HPV-vaccinationer inom skolhälsovård.

Mitt tredje forskningsspår, som jag fokuserar på sedan några år, rör kulturpolitik och då särskilt verksamhetsutveckling av folkbibliotek samt styrdokuments betydelse och funktion för folkbibliotek. Jag har specifikt ägnat mig åt bibliotekens och bibliotekariers demokratiska roll.

Gemensamt för de tre spåren är mitt intresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

Senaste forskningsoutput

Mia Krokstäde (red.) & Johanna Rivano Eckerdal (red.), 2021, I: Gränsløs: med fokus på gränser, regioner och Öresund. 11, s. 1-106 106 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Johanna Rivano Eckerdal & Mia Krokstäde, 2021, I: Gränsløs: med fokus på gränser, regioner och Öresund. 11, s. 5-10 6 s., 1.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Johanna Rivano Eckerdal, Lisa Olsson Dahlquist & Lisa Engström, 2020 mar 18, IDEALS. Illinois Digital Environment for Access to lear Ning and Scholarship: iConference 2020 Proceedings. Illinois: iSchools, 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (38)