Johanna Sörensen

Teknologie doktor, Civilingenjör i ekosystemteknik, Postdoktor, Tekn. doktor, Civilingejör

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenteknik

Nyckelord

  • Pluvial översvämning, Extremregn, Hållbara dagvattenlösningar, Blå-grön infrastruktur

Forskning

Studerar urbanhydrologiska processer, speciellt vid extrema regn. I min avhandling tittade på jag konsekvenserna vid skyfall i Malmö. Jag intresserar mig speciellt för hur blå-gröna lösningar (öppen dagvattenhantering) fungerar vid olika regn.

Undervisning

Jag ger föreläsningar och ibland övningar om urbanhydrologi, blå-grön infrastruktur och översvämningar i avdelningens kurser och externt. Vanligtvis handleder jag 2–3 exjobbsprojekt, ofta i samarbete med intresserade företag och VA-organisationer.

Senaste forskningsoutput

Johanna Sörensen, 2019 jun 13, s. 40-41. 2 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Johanna Sörensen, 2019 mar 22, I : Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research. 74, 4, s. 207-220 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johanna Sörensen & Emilsson, T., 2019 feb, I : Journal of Water Resources Planning and Management. 145, 2, 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (18)