Johanna Stadmark

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geovetenskap och miljövetenskap
  • Miljövetenskap
  • Ekologi

Forskning

Östersjön är ett övergött hav och för att minska mängden näringsämnen och utbredningen av syrefattiga bottnar har ett flertal åtgärder vidtagits eller föreslagits. Jag har arbetat i flera projekt med Östersjön som genomensam nämnare. Projektet BONUS COCOA syftade till exempel till att klargöra kustzonens möjligheter att fungera som ett filter vad gäler näringsämnen från land till hav. Liksom i tidigare projekt som rör Östersjön (exempelvis INFORM och Hantering av multipla stressfaktorer i Östersjön) jobbade vi även aktivt med att sprida resultaten till beslutsfattare och allmänhet runt Östersjön.

För närvarande är jag PI i projektet Baltic Gender (www.baltic-gender.eu), finansierat av Horizon 2020. Projektets huvudsakliga mål är att andelen kvinnor på seniora tjänster inom marin forskning och teknologi ska öka.

 

Senaste forskningsoutput

Asmala, E., Carstensen, J., Daniel J. Conley, Slomp, C. P., Johanna Stadmark & Voss, M., 2019 jul, I : Limnology and Oceanography. 64, 4, s. 1832-1833 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Moldan, F., Johanna Stadmark, Fölster, J., Jutterström, S., Futter, M. N., Cosby, B. J. & Wright, R. F., 2017 dec 15, I : Science of the Total Environment. 603-604, s. 562-569 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel J. Conley, Frings, P. J., Guillaume Fontorbe, Clymans, W., Johanna Stadmark, Hendry, K. R., Marron, A. O. & De La Rocha, C. L., 2017 dec 11, I : Frontiers in Marine Science. 4, DEC, 397.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (19)