Johanna Svensson

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen finns inom nylatin och medeltidslatin. Jag har sysslat en hel del med textutgivning, men är också mycket intresserad av förhållandet mellan latinet och folkspråken, inte minst i tidigmodern tid.

Senaste forskningsoutput

Astrid M. H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen & Johanna Svensson, 2017, Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 11–14

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Astrid M. H. Nilsson (red.), Aske Damtoft Poulsen (red.) & Johanna Svensson (red.), 2017, Göteborg/Stockholm: Makadam förlag. 806 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Johanna Svensson, 2017, Humanitas : festskrift till Arne Jönsson. Damtoft Poulsen, A., Nilsson, A. & Svensson, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 664-681 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (17)