Johanna Svensson

knuten till universitetet

Forskare

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen finns inom nylatin och medeltidslatin. Jag har sysslat en hel del med textutgivning, men är också mycket intresserad av förhållandet mellan latinet och folkspråken, inte minst i tidigmodern tid.

Senaste forskningsoutput

Karin Broberg, Johanna Svensson, Karin Grahn, Eva Assarsson, Mikael Åberg, Jenny Selander & Stefan Enroth, 2021, I: BioEssays. 43, 9, 2000299.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Astrid M. H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen & Johanna Svensson, 2017, Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 11–14

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Astrid M. H. Nilsson (red.), Aske Damtoft Poulsen (red.) & Johanna Svensson (red.), 2017, Göteborg/Stockholm: Makadam förlag. 806 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (18)