Johanna Verngren

Projektadministratör

Forskning

Projektadministratör vid Geriatrik, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö, Lunds universitet, främst studien "Gott Åldrande i Skåne" (GÅS). Webbansvarig och LUCRIS, skapar nyhetsbrev till deltagare, registrerar datauttag ur projektet med mera.