Johannes Persson

Professor, professor, theoretical philosophy, Fil dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Humaniora

Nyckelord

  • vetenskapsteori, riskkommunikation, beslutsteori, metafysik, evidensbaserad, beprövad erfarenhet, vetenskap och beprövad erfarenhet, klimatforskning

Forskning

Johannes nuvarande forskning bedrivs huvudsakligen inom två stora forskningsprogram. 1) Det RJ-finansierade "Vetenskap och beprövad erfarenhet", http://www.vbe.lu.se/ (2015-2021) och 2) det Formas-finansierade Linnéprogrammet LUCID, http://www.lucid.lu.se/ (2008-2018). Johannes forskning är inriktad på centrala begrepp (t ex beprövad erfarenhet), vetenskapsteori (förklaringar, interdisciplinaritet, mekanismer och olika typer av evidens), teorier om beslutsfattande och risk.

Senaste forskningsoutput

Robin Stenwall, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2019 aug 13, I : Metaphysica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Blennow, K., Erik Persson & Johannes Persson, 2019 jan 10, I : PLoS ONE. 14, 1, 20 s., e0210426.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sten Anttila, Johannes Persson, Rosén, M., Niklas Vareman, Vitols, S. & Nils-Eric Sahlin, 2019, I : Journal of Risk Research. 22, 6, s. 796-802

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (102)