Johannes Persson

Professor, professor, theoretical philosophy, Fil dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Humaniora

Nyckelord

  • vetenskapsteori, riskkommunikation, beslutsteori, metafysik, evidensbaserad, beprövad erfarenhet, vetenskap och beprövad erfarenhet, klimatforskning

Forskning

Johannes nuvarande forskning bedrivs huvudsakligen inom två stora forskningsprogram. 1) Det RJ-finansierade "Vetenskap och beprövad erfarenhet", http://www.vbe.lu.se/ (2015-2021) och 2) det Formas-finansierade Linnéprogrammet LUCID, http://www.lucid.lu.se/ (2008-2018). Johannes forskning är inriktad på centrala begrepp (t ex beprövad erfarenhet), vetenskapsteori (förklaringar, interdisciplinaritet, mekanismer och olika typer av evidens), teorier om beslutsfattande och risk.

Senaste forskningsoutput

Isak Hammar & Johannes Persson, 2020 jul 28, Göteborgs-Posten.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (110)