Johannes Stripple

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Nyckelord

  • klimatförändringar, skogar, styrning, föreställningar

Forskning

Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik. Johannes har studerat många olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen. De senaste åren har forskningen handlat om samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar, utsläppsmarknader, säkerhetspolitik, europapolitik, scenarier, urbana miljöer, människors sätt att hantera sina egna utsläpp av klimatgaser och omvandlingsprocesser mot ett koldioxidsnålt samhälle. För en längre beskrivning av Johannes forskning, gå vidare till den engelska sidan.

Senaste forskningsoutput

Fredric Bauer, Holmberg, K., Lars J Nilsson, Ellen Palm & Johannes Stripple, 2020 apr 15, Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Bengtsson Sonesson, L. (red.), Alexandra Nikoleris (red.), Johannes Stripple (red.) & Paul Tenngart (red.), 2020 jan 24, Lund: Department of Political Science, Lund University. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (73)