John Hanse

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Forskning

Genom att skapa en ny generation av lärostycken vill jag ta fram en modell för en hypotetiskt prövande scenkonst som använder sig av kroppslig kunskap och sociologiska verktyg för att bryta rådande diskurser kring politiska mål och medel.

Med hypotetiskt prövande avser jag att modellen ska vara en didaktisk process. De lärande är inte bara de som deltar, utan även vi som är med i processen för att skapa verket. Modellen ska alltså fungera för att ta upp frågor där svaren inte är på förhand givna.
Med kroppslig kunskap avser jag att modellen ska innefatta att de som deltar i verket inte enbart betraktar och teoretiserar kring det, utan även fysiskt deltar i själva iscensättningen.
Med sociologiska verktyg avser jag att bärande delar av modellen byggs upp av teorier från det sociologiska forskningsfältet.

Med att bryta rådande diskurser kring politiska mål och medel avser jag att modellen ska kunna inta positioner inom det område den undersöker som inte är möjliga för områdets befintliga aktörer.

Senaste forskningsoutput

John Hanse, 2019 jun 5, (Accepted/In press).

Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

John Hanse & Emil Nilsson Mäki, 2018 dec 14

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

John Hanse & Henrik Bromander, 2017 okt 21

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Visa alla (5)