Jon Bertilsson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Forskning

Min forskning behandlar generellt varumärken, varumärkning och konsumtion, men med speciellt fokus på sofistikeringen/kultiveringen av vardaglig konsumtion samt varumärkesorientering i offentlig sektor. Jag använder flera olika kvalitativa metoder för att studera hur konsumenter utvecklar expertis eller ett intresse/ett nörderi för produktkategorier som tidigare varit vardagliga, och därför ointressanta för konsumenters identitetsskapande och statusjakt. Jag använder en liknande fler-metods-ansats (intervjuer, observationer, netnografi) för att studera de spänningar mellan olika värderegimer som uppstår när offentlig organisationer anammar varumärkesbyggande praktiker och ett varumärkessynsätt.

Undervisning

Jag undervisar i konsumtionsteori, konsumentbeteende, global strategisk marknadsföring samt global varumärkning.

Samverkan

Min forskning har spridits till samhället genom artiklar i tidingar såsom Svenska Dagbladet och City Malmö, via svenska radiokanaler såsom P4 Malmöhus och P4 Västra Götaland samt via Sveriges Televisions bildningskanal UR Samtid. Jag har också hållit föredrag för ett antal samhällsorganisationer såsom städers marknadsföreningar, Rotaryklubbar, Kulturnatten i Lund samt för Skånska livsmedelsakademin.

Senaste forskningsoutput

Jon Bertilsson, Jens Rennstam & Katie Sullivan, 2020, I: Communication and Language at work. 7, 1, s. 73-85 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katie Sullivan, Jens Rennstam & Jon Bertilsson, 2019.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Jon Bertilsson & Jens Rennstam, 2018 mar 1, I: Organization. 25, 2, s. 260-281 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)