Jonas Åkeson

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Fysiologi
  • Farmakologi och toxikologi
  • Neurovetenskaper
  • Medicinska material och protesteknik
  • Etik
  • Kompositmaterial och -teknik

Senaste forskningsoutput

Visa alla (77)