Jonas Bjärehed

Universitetslektor

Forskning

Jonas Bjärehed är psykolog, filosofie doktor och lektor vid institutionen för psykologi. Hans huvudsakliga forskningsintresse berör psykisk hälsa hos ungdomar och vuxna, särskilt avsiktligt självskadebeteende. Jonas undervisar på psykologprogrammet.

Senaste forskningsoutput

Daiva Daukantaité, Lars-Gunnar Lundh, Margit Wångby Lundh, Benjamin Claréus, Jonas Bjärehed & Ya Zhou, 2019 mar 29, Department of Psychology, Lund University. 20 s. (Lund Psychological Reports; vol. 19, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (23)