Jonas Frykman

Professor emeritus

Forskning

Från början stod det klassiska bondesamhället i fokus och jag analyserade det med utgångspunkt från de många ogifta mödrarnas situation: "Horan i bondesamhället" (1977). Inom projektet "Kultur och klass" blev temat kulturkrocken mellan bönder och den framväxande borgerligheten:"Den kultiverade människan" (1979) och detta följdes så upp i en studie av samhälls-och kulturbygget under mellankrigstiden: "Modärna tider" (1985). Kropp,ras och hygien var där ledteman.
Forskningen under senare år har följt två huvudspår. Å ena sida ett intresse för den roll som känslor och erfarenheter spelar i kulturen. Det syns bl a i böckerna "Berörd" (2012) och "Being There" (2003), där jag strävat efter att slå broar mellan den filosofiska fenomenologin och praktisk, etnologisk kulturanalys. Å den andra sidan en inriktning på fostran och identitesformande strukturer i det svenska samhället, något jag tagit upp böcker om sjukskrivningar "I ohälsans tid" (2009), utbildning "Ljusnande framtid(1998)och ungdomskultur "Dansbaneeländet"(1988). Minnespolitik i Europa "Minnesmärken"(2007) och och riktningar inom europeisk forskning "Blackwell Companion to the Anthropology of Europe" (2012) har också varit viktiga temata. Sedan 2009 arbetar jag som Professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge och har där möjlighet att återknyta till jämförelser av skandinavisk kultur jag inledde under åren på 90-talet som heltidsanställd professor i Bergen, Norge.

Senaste forskningsoutput

von Bothmer, R., Bucht, E., Emanuelsson, U., Torbjörn Fagerström, Jonas Frykman, Bengt Hansson, Leif Johansson, Lind, M., Cajsa S, L., Lundborg, T., Mårald, E., Nelson, C., Olsson, S-O. R., Ragnar, M., Rosborn, S. & Håkan Wallander, 2017 aug, Fri tanke förlag. 284 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Mia-Marie Hammarlin, Jonas Frykman, Rothstein, B. & Schierenbeck, I., 2009, I : Ethnologia Europaea. 39:1, Special issue: Sense of Community, s. 5-74

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (30)