Jonas Hansson

Universitetslektor

Forskning

Mitt nuvarande forskningsprojekt är finansierat av forskningsmiljön KK vid Högskolan i Halmstad. Jag vill komma åt den syn på sociokulturell dynamik som är utmärkande för det moderna projektet i väst, Faust-andan, för att tala med Spengler. Min hypotes är att den artikuleras genom en diskurs om ”det historiska”, om vad den historiska utvecklingen ”egentligen” handlar om. Särskilt intresserar mig den tidiga fasen i slutet av 1700-talet och samspelet mellan fransk-brittisk samhällsteori och tysk historiefilosofi, samt slutfasen i den tyska och franska civilisationskritiken under efterkrigstiden.

Senaste forskningsoutput

Jonas Hansson, 2015, I: Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society. 2015, s. 266-267

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Jonas Hansson, 2014, I: Historisk Tidskrift. 134, 3, s. 536-541

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Jonas Hansson, 2013, I: Scandia. 79, 2, s. 186-188

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (18)