Jonas Johansson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Elektroteknik och elektronik
  • Infrastrukturteknik

Nyckelord

  • Kritisk Infrastruktur, Beroenden, Samhällsviktig verksamhet, CIP, Critical Infrastructures, Risk, Sårbarhet, Resiliens, Reglering, Styrning, Risk Governance, Samberoenden, Elkraftsystem, Järnväg, Vägtransport, Vattenförsörjning, Försörjningssäkerhet, Riskhantering, Telekommunikation

Forskning

Jonas Johansson är lektor inom kritisk infrastruktur vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet och biträdande föreståndare för centrumbildningen Centre for Critical Infrastructure Protection Research (CenCIP). Han har en doktorsgrad inom automation och är civilingenjör inom elektroteknik, båda från Lunds universitet. Huvudsakliga forskningsintressen är risk, sårbarhet och resiliens av komplexa system, med fokus på storskaliga samberoende kritiska infrastrukturer och hur samhället är beroende av tjänsterna som dessa levererar. Applikationsområden inom tekniska infrastrukturer inkluderar elkraftsystem, järnvägssystem, transportsystem, telekommunikation och vattenförsörjningssystem. Samhälliga applikationsområden inkluderar kommunala, regionala och centrala myndigheters krishanteringsarbete, med fokus på beroende mellan samhällsviktig verksamheter och till tekniska kritiska infrastrukturer. Under perioden 2007-2013 arbetade han även som riskkonsult inom tekniska infrastrukturer vid Grontmij AB. Under 2012 arbetade han som forskare vid Johns Hopkins universitet i USA. Han tillhör även Lund University Center for Risk Management (LUCRAM)) vid Lunds universitet.

Senaste forskningsoutput

Amro Nasr, Ivar Björnsson, Oskar Larsson Ivanov, Jonas Johansson, HONFI, DANIEL. & Kjellström, E., 2019, IABSE Symposium Guimarães 2019: Towards a resilient built environment, Risk and asset mangement. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (71)