Jonas Ledendal

Universitetsadjunkt, Postdoktor, Jur.dr, Jur.kand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • immaterialrätt, avtalsrätt, informationsteknologi, öppna data, molntjänster, personlig integritet

Forskning

Min forskning fokuserar på gränsytan mellan juridik och informationsteknik i en affärskontext. I min doktorsavhandling undersökte jag det internationella rättsskyddet för datorprogram. Inom ramen för mitt postdoktorprojekt har jag breddat mitt perspektiv en aning och undersöker hur ny informationsteknik och nya affärsmodeller, såsom molntjänster och öppen källkod, förändrar det juridiska landskapet. Min nuvarande forskning omfattar både molntjänstavtal och öppna data.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt samt IT-rätt (från introduktionsnivå till masterprogram). Jag har också handlett och examinerat ett stort antal kandidat- och masteruppsatser.

Samverkan

Det är viktigt för mig att mina forskningsresultat görs tillgängliga för och kan vara till nytta för företag, myndigheter, lagstiftare och samhället i övrigt. Det är också viktigt för mig som forskare att få återkoppling från näringslivet och andra intressenter. Jag tar därför varje tillfälle att hålla föredrag, agera rådgivare till och samarbete i forskningsprojekt med företag och myndigheter. Sådan samverkan har varit mycket givande för min forskning.

Senaste forskningsoutput

Jonas Ledendal, Stefan Larsson & Joakim Wernberg, 2018 maj 23, Norstedts Juridik AB. 324 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Jonas Ledendal & Stefan Larsson, 2017 nov 7, Företagsverksamhet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Stefan Larsson & Jonas Ledendal, 2017 maj 24, Dagens juridik.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (12)