Jonas Lindkvist

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filmvetenskap

Forskning

Min avhandling handlar om subversivitet och motstånd i animerad parodi. Jag är intresserad av parodi, självreflexivitet, användandet av referenser och måltexter, men också humor inom film och television, hur den ser ut och hur den används.

Ett andra område jag är intresserad av inom filmvetenskap och mediastudier är idrott och media, främst representationen av idrottare i media och idrott på film och tv, både fiktion och dokumentärt.