Jonas Manjer

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Bröstcancer, D vitamin, Threoideahormon

Forskning

Fem år efter en bröstcancerdiagnos har ca 15% fått ett återfall och 10% dött av sjukdomen. Det är välkänt att tumörens egenskaper som storlek och spridning påverkar förloppet efter diagnos. Beroende på olika faktorer varierar överlevnaden och andelen som efter 20 år dött av sin sjukdom är mellan 5% och 75% i olika grupper. Faktorer som ökar risken för bröstcancer, t.ex. hormonsubstitution eller få barn, ger ofta en riskökning begränsad till tumörer med relativt god prognos. Anledningen till detta är oklar men möjligheten att identifiera faktorer som har en gynnsam påverkan på vilken form av tumörer man får skulle vara av stort värde. Låga vitamin-D nivåer (”lätt brist”), störda nivåer av thyreoideahormon eller relativt låga
selennivåer i blodet är vanliga tillstånd. Det är oklart om dessa tillstånd bör substitueras/behandlas. En faktor som skulle bidra till ett beslut att behandla är om dessa störningar ökar risken för cancer eller påverkar överlevnaden efter en cancerdiagnos. Vi kommer att undersöka vitamin D nivåer, thyreoideahormon, selen, jod och relaterade genetiska faktorer i förhållande till risk för aggressiva tumörer, risk för återfall och risk för död i bröstcancer bland 1200 kvinnor inom Malmö Kost Cancer Studien.

Utvald forskningsoutput

Ada Tosovic, Anne-Greth Bondeson, Lennart Bondeson, Ulla-Britt Ericsson & Jonas Manjer, 2013, I: European Journal of Endocrinology. 168, 4, s. 483-490

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ada Tosovic, Charlotte Becker, Anne-Greth Bondeson, Lennart Bondeson, Ulla-Britt Ericsson, Johan Malm & Jonas Manjer, 2012, I: International Journal of Cancer. 131, 9, s. 2126-2133

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Almquist, Anne-Greth Bondeson, Lennart Bondeson, Johan Malm & Jonas Manjer, 2010, I: International Journal of Cancer. 127, 9, s. 2159-2168

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (326)