Jonas Nordin

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier
  • Historia

Forskning

Jag är professor i bok- och bibliotekshistoria sedan oktober 2018. Jag disputerade i historia år 2000 vid Stockholms universitet, där jag också är docent.

Mellan 2007 och 2018 arbetade jag på Kungliga biblioteket med forskningsinfrastruktur och avancerade samlingsfrågor. Bland projekt jag arbetat med där vill jag särskilt framhålla digitaliseringen av bevarade bilder från Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna, det mest omfattande planschverket från svensk stormaktstid. För närvarande arbetar jag vidare med Dahlberghs militärtopografiska bilder och utgivningen av det stora historieverket De rebus a Carolo Gustavo Sveciæ rege gestis commentariorum, libri septem, på svenska känt som "Sju böcker om konung Carl X Gustafs bragder". Texten till detta propagandaverk författades av Lundaprofessorn Samuel von Pufendorf.

Jag leder också forskningsprojektet "TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu". Det är ett forsknings- och djupkatalogiseringsprojekt om de fornsvenska handskrifterna på Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek och bedrivs i samarbete med Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet. Katalogen och digitaliserade handskrifter tillgängliggörs i databasen manuscripta.se. (TTT kan utläsas som ”Telae Totius Terrae” på latin, det vill säga ”World Wide Web”.)

Utöver det har jag ägnat mycket uppmärksamhet åt tryckfrihetsdiskussionerna under 1700-talet och planerar ett större arbete om det som pressforskaren Otto Sylwan kallade "slyngelåren i svensk press", alltså tryckfrihetsperioden 1766–1774.

Senaste forskningsoutput

Jonas Nordin, 2021 feb, I: Biblis. 92, s. 76–77 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Jonas Nordin, 2020 dec 11, En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430. Nordin, J. & Myrdal, J. (red.). Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademien, s. 173–194 22 s. (Konferenser; vol. 103).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jonas Nordin & Janken Myrdal, 2020 dec, En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430. Nordin, J. & Myrdal, J. (red.). Kungl. Vitterhetsakademien, s. 7-11 5 s. (Konferenser; vol. 103).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Visa alla (18)