Jonas Wihlborg

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Omvårdnad

Forskning

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Mina kliniska erfarenheter omfattar ambulans-, akut- och intensivvård nationellt och internationellt. Jag arbetar som universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Mitt avhandlingsarbete omfattar frågor kring ambulanssjuksköterskans kompetens och utbildning.

Jag har erfarenhet som kurs- och inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning ambulanssjukvård. Min huvudsakliga pedagogiska gärning har varit kopplat till undervisning inom specialistutbildningsprogrammet men jag är även engagerad i sjuksköterskeprogrammet. Vid Medicinska fakultetens centrum för lärande och undervisning (MedCUL) har jag varit kursledare för flera högskolepedagogiska kurser för lärare vid fakulteten.

Senaste forskningsoutput

Jonas Wihlborg, Levett-Jones, T., Burdett, T., Leng Chow, Y., Lisbeth Jönsson, Mathews, L. R., McAllister, M., Pooler, A. & Tee, S., 2018 maj, I : Journal of Nursing Scholarship. 50, 3, s. 324-332

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jonas Wihlborg, 2018, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 89 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (22)