Jonas Wrigstad

knuten till universitetet, MD PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Anestesi och intensivvård

Nyckelord

  • Patientsäkerhet, Mänskliga faktorer, Global hälsa, Kvalitativ forskningsmetodik

Forskning

Är specialist i anestesi och intensivvård sedan 2003 med ett särskilt stort intresse för kvalitativa och ofta tvärvetenskapliga aspekter av risk, mänskliga faktorer och säkerhet i komplexa system. Den kliniska delen av mitt arbete har de senaste åren varit mest fokuserad på barnanestesi, patientsäkerhetsuppdrag och global hälsa medan forskningsprojekten har varit inriktade mot systemsäkerhet och sjukvårdens framtida anpassning till det postantibiotiska samhället. 

Senaste forskningsoutput

Fredrik Brounéus, Stinne Glasdam, Kristofer Hansson, Rachel Irwin, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Lars Nordgren, Anna Tunlid, Maria Wemrell & Jonas Wrigstad, 2021 feb 24, Dagens nyheter (DN debatt) 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Fredrik Brounéus, Stinne Glasdam, Kristofer Hansson, Rachel Irwin, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Lars Nordgren, Linda Alamaa, Anna Tunlid, Maria Wemrell & Jonas Wrigstad, 2021 feb 17, Dagens nyheter (DN debatt).

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Kristofer Hansson (red.), Cecilia Lenander (red.), Henrik Loodin (red.), Rachel Irwin, Maria Wemrell, Daniel Persson, Linda Alamaa, Anna Tunlid, Stinne Glasdam & Jonas Wrigstad, 2021 feb 15, Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (11)