Jonas Wrigstad

knuten till universitetet, MD PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Anestesi och intensivvård

Nyckelord

  • Patientsäkerhet, Mänskliga faktorer, Global hälsa, Kvalitativ forskningsmetodik

Forskning

Är specialist i anestesi och intensivvård sedan 2003 med ett särskilt stort intresse för kvalitativa och ofta tvärvetenskapliga aspekter av risk, mänskliga faktorer och säkerhet i komplexa system. Den kliniska delen av mitt arbete har de senaste åren varit mest fokuserad på barnanestesi, patientsäkerhetsuppdrag och global hälsa medan forskningsprojekten har varit inriktade mot systemsäkerhet och sjukvårdens framtida anpassning till det postantibiotiska samhället. 

Senaste forskningsoutput

Hansson, L., Jonas Wrigstad & Wangel, A. M., 2020 apr 4, I : Intensive and Critical Care Nursing. 102855.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jonas Wrigstad, 2018, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 81 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (7)