Jonatan Dereke

Forskare, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • Diabetes, Biomarkörer, Prediktion, Diagnos

Forskning

Mitt projekt fokuserar huvudsakligen på att identifiera lösliga och genetiska biomarkörer som antingen på egen hand eller i en panel av biomarkörer kan förutspå utvecklingen av gestationell diabetes, postpartum manifest diabetes hos kvinnor med tidigare gestationell diabetes eller diabetesrelaterade komplikationer.

Utvald forskningsoutput

Alonso Lopez, Y., Jonatan Dereke, Mona Landin-Olsson, Strevens, H., Nilsson, C. & Magnus Hillman, 2017, I : Endocrine. 57, 3, s. 545-547

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Visa alla (12)