Jonatan Nästesjö

Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

  • Vetenskapssociologi, Forskningspolitik, Science and Technology Studies, Valuation studies, Högre utbildning

Forskning

Sedan hösten 2017 är jag antagen som doktorand vid utbildningsvetenskapliga institutionen.

Min forskning kan placeras i gränslandet mellan vetenskapssociologi, utbildningsvetenskap samt forskningspolitiska studier. Mer specifikt intresserar jag mig för hur normer, värden och strukturer för att göra karriär inom akademin påverkar unga forskares praktiker och identiteter inom human- och samhällsvetenskapliga discipliner. Ett särskilt fokus riktas mot samspelet mellan hur forskning utvärderas och tillskrivs värde i olika institutionella och disiplinära sammanhang och hur unga forskare lär sig att leva, arbeta och producera kunskap inom dagens akademi. Det innebär att min forskning berör en rad olika teman, såsom styrning och utvärdering av forskning, uppkomsten av en "metrisk kultur" inom akademin, akademisk socialisation samt professionella normer och identiteter. Jag när också ett särskilt intresse för det framväxande fältet valuation studies. 

Under april-maj 2020 är jag gästdoktorand vid Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University.

Undervisning

För närvarande undervisar jag om i) utvärderingar, new public management och mål- och resultatstyrning, ii) sociologiska perspektiv på professioner och professionalism samt iii) kvalitativa forskningsmetoder. 

Jag handleder även uppsatsarbeten på kandidatnivå.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)