Jonatan Wistrand

Doktor, Forskare, Biträdande, Läkare, Kandidatexamen statsvetenskap

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Jonatan Wistrand disputerade i november 2019 på avhandlingen "Läkaren som patient - dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal". Studien utgår från litterära berättelser - narrativ - skrivna av läkare under olika tidsepoker. De föreställningsvärldar som omgärdar patient- respektive läkarrollen intar en central roll i problematiseringen av läkarens yrkesidentitet. Andra forskningsintressen är universitetshistoria och medicinskt kunskapsutbyte i Östersjöområdet under 1900-tal.

Senaste forskningsoutput

Jonatan Wistrand, 2020 mar 10, Onkologi i Sverige : den oberoende tidningen för svensk cancervård, 2, s. 22-26.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (28)