Jonatan Wistrand

Doktorand, Doktorand, Läkare, Kandidatexamen statsvetenskap

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Jonatan Wistrands pågående avhandlingsarbete kartlägger hur den läkare som blir sjuk relaterar till patientrollen och hur den läkare som är/varit patient förhåller sig till sin yrkesroll. Studien utgår från litterära berättelser - narrativ - skrivna av läkare under olika tidsepoker. De föreställningsvärldar som omgärdar patient- respektive läkarrollen intar en central roll i problematiseringen av läkarens yrkesidentitet. Andra forskningsintressen är universitetshistoria och medicinskt kunskapsutbyte i Östersjöområdet under 1900-tal.

Senaste forskningsoutput

Jonatan Wistrand, 2019 jun, The Nordic Psychiatrist, 1, s. 10-11 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Jonatan Wistrand, 2019 apr, Explorations in Baltic Medical History, 1850-2015. Hansson, N. & Wistrand, J. (red.). Rochester University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (25)