Josefin Kilman

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Makroekonomi, Penningpolitik, Policy analys, Inkomstojämlikhet, Förmögenhetsfördelning

Forskning

Det forskningsområde jag är mest intresserad av är makroeokonomi och mer specifikt penningpolitik. Jag gör empirisk forskning och är för tillfället intresserad av att studera förhållandet mellan penningpolitik och ojämlikhet (både inkomst- och förmögenhetsojämlikhet). 

Undervisning

Mitt huvudområde för undervisning är makroekonomi där jag jag regelbundet undervisar övningar på kandidat- och masternivå.