Josefin Winberg

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Naturgeografi

Nyckelord

  • GIS, Fjärranalys, biodiversitet, ekosystemtjänster, markanvändings förändringar, bioenergi, Biologisk mångfald

Forskning

Jag är doktorand inom miljövetenskap i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Land4Biomass där vi undersöker utmaningar och möjligheter kopplade till biomassaproduktion för bioenergi på jordbruksmark i Sverige. Mitt bidrag till projektet sker genom dataanalys av marginalmark för att uppskatta potential för produktion av växtbaserad biomassa genom fjärranalys och fältstudier. Jag kommer även att arbeta med biodiversitet och ekosystemtjänster på lokal- och landskapsnivå för att uppskatta konsekvenserna av ändrad markanvändning vid ökad bioenergiproduktion. Jag har min studiebakgrund i naturgeografi, biologi and miljövetenskap från Lunds universitet och Göteborgs universitet.