Josefin Winberg

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Naturgeografi

Nyckelord

  • klimatförändringar, biodiversitet, GIS, Fjärranalys

Forskning

Som doktorand är jag en del av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Land4Biomass där vi undersöker utmaningar och möjligheter kopplade till biomassaproduktion för bioenergi på jordbruksmark i Sverige. Mitt bidrag till projektet sker genom dataanalys av marginalmark för att uppskatta potential för produktion av växtbaserad biomassa genom fjärranalys och fältstudier. Denna information kombineras med studier av biodiversitet och associerade ekosystemtjänster på lokal- och landskapsnivå för att förstå konsekvenserna av ändrad markanvändning vid ökad bioenergiproduktion. 

Jag har min studiebakgrund i naturgeografi, biologi and miljövetenskap från Lunds universitet och Göteborgs universitet.