Julia Björverud

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Rättshistoria

Forskning

Mitt forskningsprojekt fokuserar på den svenska offentlighetsprincipen. Projektet syftar inledningsvis till att utreda rättsutvecklingen rörande offentlighetsprincipen, från dess tillkomst 1766 till modern tid. Vidare avser projektet att utreda offentlighetsprincipens betydelse i en nordisk kontext, med fokus på en analys av en nordisk rättskultur på området med ursprung i den svenska offentlighetsprincipen.